Veiligheid


vincotte_vca_euroweld
Sinds 2008 is ISO Systems gecertificeerd met het VCA certificaat verstrekt door Vincotte..
Veiligheid is op alle niveaus bij ISO Systems een must. Met het oog op een beperking van de arbeidsongevallen streven we er naar om veel aandacht te besteden aan een goede veiligheids- en vca_veiligheid_euroweldgezondheidsbeleid. Samen met een eigen preventieadviseur en het leidinggevend personeel trachten we veilige uitvoering na te streven zowel in het atelier als op de werven.

VCA-certificaat

Industriele leidingbouw, montage- en constructiewerken